Văn khấn lễ Tế Ngu

Văn khấn tang lễ - Lễ Tế Ngu
Văn khấn tang lễ – Lễ Tế Ngu

Ý nghĩa lễ Tế Ngu

Lễ tế ngu chính là lễ tế yên vị. Bởi người mới mất thể phách đã chôn xuống đất nhưng hồn vẫn bơ vơ chư định chốn nào, cho nên sau an táng có lễ tế ngu, để cầu cho thần hồn được ổn định. Còn gọi là lễ tế 3 ngày.

Văn khấn lễ Tế Ngu

Nam mô A Đi Đà Phật !
Nam mô A Đi Đà Phật !
Nam mô A Đi Đà Phật ! (3 lạy)

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương
– Con lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương
– Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân
– Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ tỷ.

Hôm nay là ngày .…. Tháng ….. năm ……
Con trai trưởng (hoặc cháu đích tôn) là ………
Vâng theo lệnh của mẫu thân (nếu là mẹ hoặc phụ mẫu nếu là cha), các chú bác, cùng anh rể, chị gái, các em trai gái dâu rể, con cháu nội ngoại kính lạy.
Nay nhân ngày lễ Tế Ngu theo phong tục nghi lễ cổ truyền
Kính dâng lễ mọn biểu lộ lòng thành.
Trước linh vị của: Hiển…………….. Chân linh
Xin kính cẩn trình thưa rằng:
Than ôi ! Trên tòa Nam cực, lác đác sao thưa (nếu khóc cha hoặc đổi là Bắc vụ nếu khóc mẹ)
Trước chốn Giao trì, tờ mờ mây khóa
Cơ tạo hóa làm chi ngang ngửa thế, bóng khích câu, khen khéo trêu người
Chữ cương thường nghĩ lại ngậm ngùi thay, tình hiếu đễ chưa yên thỏa dạ
Ơn nuôi nấng áo dày cơm nặng, biển trời khôn xiết biết công lao
Nghĩ sớm hôm ấp lạnh quạt nồng, tơ tóc những hiềm chưa báo quả
Ngờ đâu ! Nhà Thung (nếu là cha hoặc Nhà Huyên nếu là mẹ) khuất núi, trời mây cách trở muôn trùng
Chồi Tử mờ sương, âm dương xa vời đôi ngả
Trông xe hạc lờ mờ ẩn bóng, cám cảnh cuộc phù sinh chưa mấy, gót tiên du đã lánh cõi trần ai
Rồi khúc tằm. áy náy trong lòng, thương thay hồn bất tử về đâu, cửa Phật độ biết nhờ ai hiện hóa
Suối vàng thăm thẳm, sáng phụ thân (hoặc mẫu thân) một mình lìa khơi
Giọt ngọc đầm đìa, đàn con cháu, hai hàng lã chã
Lễ Sơ Ngu (hoặc Tái Ngu, Tam Ngu) theo tục cổ, trình bày
Nhà đơn bạc, biết lấy gì để dóng dả
Đành đã biết: đất nghĩa trời kinh, nào chỉ ba tuần nghi tiết, đủ lễ báo đền
Cũng gọi là: lưng cơm chén nước, họa may chín suối anh linh, được về yên thỏa
Ôi ! Thương ôi !

Chúng con lễ bạc tâm thành, thành tâm kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.
Kính cáo !

Nam mô A Đi Đà Phật !
Nam mô A Đi Đà Phật !
Nam mô A Đi Đà Phật ! (3 lạy)