Văn khấn lễ Thành Phần

Văn khấn tang lễ - Văn khấn lễ Thành Phần
Văn khấn tang lễ – Văn khấn lễ Thành Phần

Ý nghĩa lễ Thành Phần

Lễ Thành Phần chính là lễ sau khi đắp xong mộ hoặc khi hỏa táng xong cần phải bái tạ Long Thần, Thổ Công và xin rước vong linh về linh sàng để phụng thờ.

Văn khấn lễ Thành Phần

Nam mô A Đi Đà Phật !
Nam mô A Đi Đà Phật !
Nam mô A Đi Đà Phật ! (3 lạy)

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương
– Con lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương
– Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân
– Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ họ: ………

Hôm nay là ngày ….. tháng ..… năm ……..
Con trai trưởng (hoặc cháu đích tôn) là: ………………….
Vâng theo lệnh của mẫu thân (hoặc phụ thân) và các chú bác, cùng với anh rể, chị gái và các em trai gái dâu rể, con cháu nội ngoại kính lạy.
Nay nhân ngày Lễ Thành Phục theo nghi lễ cổ truyền
Kính dâng lễ mọn biểu lộ lòng thành
Trước linh vị của: Hiển : ……………… chân linh
Xin kính cẩn trình thưa rằng:
Than ôi !
Mây núi Hỗ mịt mờ, mờ mịt (núi Hỗ nếu khóc cha hoặc núi Dĩ nếu khóc mẹ)
Chữ vô thường ngán nhẽ cuộc phù sinh
Cơn bể dâu thay đổi, đổi thay
Cơ huyền diệu, ghê thay vòng tạo hóa
Ôi ! Thương ôi !
Người thế ấy, mà sao phận thế ấy, bỗng đâu số trời xui khiến, cõi âm dương, đôi ngả đã xa vời
Vận đến đây, hay là mệnh đến đây, thắm đã nấm đất vun vùi, đường từ hiếu, trăm năm không gặp gỡ
Mắt trông thấy, đào sâu lấp kín, tủi nỗi lòng, chín khúc ngổn ngang
Tai vẳng nghe, trống giục, chiêng hồi, đầy nước mắt hai hàng lã chã
Nay đã phân kim lập hướng, cầy được thỏa yên
Gọi rằng bát nước nén hương, kính trần bái tạ
Hỡi ơi ! Xin hưởng !

Nam mô A Đi Đà Phật !
Nam mô A Đi Đà Phật !
Nam mô A Đi Đà Phật ! (3 lạy)

(Nghỉ một lát đọc tiếp hai câu sau)
Xuất chủ kính dâng ba chén rượu, xem như còn sống ở cao đường
Thành Phần xin đốt một tuần hương, kính rước hồi linh về bảo tọa.