Tuổi Kỷ Dậu - Năm 2015 (Ất Mùi), Gia chủ tuổi 46 (tuổi âm lịch) phạm vào Kim lâu, không nên sửa chữa hay xây cất nhà mới.

Xem tuổi canh tuất năm 2015 (Ất Mùi), Gia chủ tuổi 46 (tuổi âm lịch) phạm vào Kim lâu, không nên sửa chữa hay xây cất nhà mới.

Năm 2015 (Ất Mùi), Gia chủ tuổi 45 (tuổi âm lịch) phạm vào Tam tai, Hoàng ốc, không nên sửa chữa hay xây cất nhà mới.

Năm 2015 (Ất Mùi), Gia chủ tuổi 44 (tuổi âm lịch) phạm vào Kim lâu, không nên sửa chữa hay xây cất nhà mới.

Năm 2015 (Ất Mùi), Gia chủ tuổi 43 (tuổi âm lịch) không phạm vào các yếu tố Tam tai, Hoàng ốc, Kim lâu nên Gia chủ có thể sửa chữa hay xây cất nhà mới

Năm 2015 (Ất Mùi), Gia chủ tuổi 41 (tuổi âm lịch) phạm vào Tam tai, Hoàng ốc, không nên sửa chữa hay xây cất nhà mới.

Năm 2015 (Ất Mùi), Gia chủ tuổi 40 (tuổi âm lịch) không phạm vào các yếu tố Tam tai, Hoàng ốc, Kim lâu nên Gia chủ có thể sửa chữa hay xây cất nhà mới

2015(Ất Mùi), Gia chủ tuổi 39(tuổi âm lịch) phạm vào Hoàng ốc, Kim lâu, không nên sửa chữa hay xây cất nhà mới.Cùng với phong thủy phương đông tìm hiểu nhé

Năm 2015 (Ất Mùi), Gia chủ tuổi 38 (tuổi âm lịch) phạm vào Hoàng ốc, không nên sửa chữa hay xây cất nhà mới. Cùng phong thủy phương đông tìm hiểu thêm nhé.

Năm 2015 (Ất Mùi), Gia chủ tuổi 37 (tuổi âm lịch) phạm vào Tam tai, Kim lâu, không nên sửa chữa hay xây cất nhà mới. Hãy cùng xem tuổi làm nhà tìm hiểu nhé.

Xem Thêm
Tags: boi tinh yeu - xem bói - tử vi trọn đời - lịch âm - lich thi dau bong da - tử vi trọn đời - lich thi dau ngoai hang Anh - XSMB - SXMN - xem bói bài tây