Xem tuoi lam nha trước khi tiến hành xây nhà là vô cùng quan trọng. Nếu tuổi Dương lịch của gia chủ là 1983 hay tuổi Âm lịch là tuổi Quý Hợi (Mệnh Đại hải thủy), mà dự kiến khởi công năm 2015 (Ất Mùi) thì gia chủ nên xem xét những luận giải sau:

xem-tuoi-lam-nha-tuoi-quy-hoi
Tuổi Quý Hợi có hợp làm nhà năm 2015?

1. Phong thủy Phương Đông luận giải chung:

Năm 2015 (Ất Mùi), Gia chủ tuổi Quý Hợi 33 (tuổi âm lịch) phạm vào Tam tai, Hoàng ốc, Kim lâu, không nên sửa chữa hay xây cất nhà mới.

  • Tuy nhiên ngưởi tuổi Quý Hợi có thể chọn một trong những năm sau để tiến hành thi công:

Năm 2016 (Bính Thân – Gia chủ tuổi 34)

Năm 2022 (Nhâm Dần – Gia chủ tuổi 40)

  • Các tuổi để gia chủ tuổi Quý Hợi có thể mượn trong năm 2015 để tiến hành thi công: 

Tuổi 1957 (Đinh Dậu), tuổi 1958 (Mậu Tuất), tuổi 1964 (Giáp Thìn), tuổi 1973 (Quý Sửu), tuổi 1976 (Bính Thìn), tuổi 1982 (Nhâm Tuất), tuổi 1985 (Ất Sửu), tuổi 1994 (Giáp Tuất).

2. Phong thủy Phương Đông luận giải chi tiết như sau:

  •  Tam tai

Gia chủ tuổi Quý Hợi cần tránh các năm tam tai: Tỵ, Ngọ, Mùi,

Năm dự kiến xây khởi công là 2015 (Ất Mùi), như vậy sẽ phạm vào Tam tai.

  •  Kim lâu

Năm 2015 (Ất Mùi) gia chủ tuổi Quý Hợi 33 tuổi (theo tuổi âm lịch). Dự kiến khởi công năm 2015 (Ất Mùi)

Theo cách tính kim lâu, nếu tiến hành sẽ phạm vào Kim lâu

  • Hoang ốc

Năm 2015 (Ất Mùi) gia chủ tuổi Quý Hợi 33 tuổi (theo tuổi âm lịch). Dự kiến khởi công năm 2015 (Ất Mùi), nếu tiến hành sẽ phạm vào hoang ốc.