• Tuổi Canh Thân (1980)
  • Mệnh: Thạch lựu mộc (Cây thạch lựu)
  • Năm dự kiến khởi công: 2015 (Ất Mùi) 

Luận giải:

  • Năm 2015 (Ất Mùi), Gia chủ tuổi Canh Thân 36 (tuổi âm lịch) phạm vào Hoang ốc, không nên sửa chữa hay xây cất nhà mới.
  • Tuy nhiên Gia chủ tuổi Canh Thân có thể chọn năm 2019 (Kỷ Hợi – Gia chủ tuổi 40) để tiến hành thi công.
  • Nếu muốn thi công trong năm nay, các tuổi mà gia chủ tuổi Canh Thân có thể mượn trong năm 2015 là: Tuổi 1957 (Đinh Dậu), tuổi 1958 (Mậu Tuất), tuổi 1964 (Giáp Thìn), tuổi 1973 (Quý Sửu), tuổi 1976 (Bính Thìn), tuổi 1982 (Nhâm Tuất), tuổi 1985 (Ất Sửu), tuổi 1994 (Giáp Tuất).
tuoi-canh-than-co-nen-lam-nha-nam-2015
Tuổi Canh thân có nên làm nhà năm 2015?

Luận giải chi tiết:

  • Khi sửa chữa hay làm nhà, theo quan niệm phong thủy cần xem tuổi của chủ nhà với năm thi công để chọn thời điểm phù hợp. Năm thi công tránh không phạm vào 3 yếu tố Kim lâu, Hoàng ốc và Tam tai. Mục đích chọn thời điểm đẹp nhất cho việc xây dựng là để mọi việc được thuận buồm xuôi gió, cuộc sống trong nhà được ôn hòa, tài lộc vượng thịnh sau này.
  1. Tam tai

Gia chủ tuổi Canh Thân cần tránh các năm tam tai: Dần, Mão, Thìn.

Năm dự kiến xây khởi công là 2015 (Ất Mùi), như vậy sẽ không phạm vào Tam tai.

  1. Kim lâu

Năm 2015 (Ất Mùi) gia chủ tuổi Canh Thân 36 tuổi (theo tuổi âm lịch). Dự kiến khởi công năm 2015 (Ất Mùi)

Theo cách tính kim lâu, nếu tiến hành sẽ không phạm vào Kim lâu.

  1. Hoàng ốc

Năm 2015 (Ất Mùi) gia chủ tuổi Canh Thân 36 tuổi (theo tuổi âm lịch). Dự kiến khởi công năm 2015 (Ất Mùi)

Theo cách tính hoàng ốc, nếu tiến hành sẽ phạm vào Hoàng ốc.