Văn khấn lễ Tốt Khốc

Văn khấn tang lễ - Lễ Tốt Khốc
Văn khấn tang lễ – Lễ Tốt Khốc

Ý nghĩa lễ Tốt Khốc

Lễ Tốt Khốc chính là lễ sau khi người mất tròn 100 ngày.

Văn khấn lễ Tốt Khốc

Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

Hôm nay là ngày … tháng … năm … âm lịch tức ngày … tháng … năm … dương lịch.
Tại (địa chỉ): …………………
Con trai trưởng (hoặc cháu đích tôn) là ..…vâng theo lệnh của mẫu thân (nếu là mẹ hoặc phụ mẫu nếu là cha), các chú bác, cùng anh rể, chị gái, các em trai gái dâu rể, con cháu nội ngoại kính lạy.
Nay nhân ngày lễ Tốt Khốc theo nghi lễ cổ truyền, có kính cẩn sắm các thứ lễ vật gồm: ……………
Kính dâng lễ mọn biểu lộ lòng thành.
Trước linh vị của Hiển: …………… chân linh
Xin kính cẩn trình thưa rằng:
Núi Hỗ sao mờ, nhà Thung bóng xế. (Nếu là cha)/ Núi Dĩ sao mờ, nhà Huyên bóng xế. (nếu là mẹ)
Tình nghĩa cha sinh mẹ dưỡng, biết là bao
Công ơn biển rộng, trời cao khôn xiết kể
Mấy lâu nay: Thở than trầm mộng mơ màng
Tưởng nhớ âm dương vắng vẻ
Sống thời lai lai láng láng, hớn hở chừng nào !
Thác thời kể tháng kể ngày, buồn tênh mọi lẽ !
Ngày qua tháng lại, tính đến nay Chung Thất tới tuần
Lễ bạc tâm thành gọi là có nén nhang kính tế.
Xin mời: Hiển …………………
Hiển …………………..
Hiển ……………………
Cùng các bị Tiên linh, Tổ Bá, Tổ Thúc, Tổ Cô và các vong linh phụ thờ theo Tiên Tổ cùng về hâm hưởng.
Kính cáo: Liệt vị Tôn thần: Táo Quân, Thổ Công, Thánh sư, Tiên sư, Ngũ tự Gia thần cùng chứng giám và phù hộ cho toàn gia được mọi sự yên lành tốt đẹp.

Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)