Văn khấn lễ thiết linh

Văn khấn tang lễ - Lễ thiết linh
Văn khấn tang lễ – Lễ thiết linh

Ý nghĩa lễ thiết linh

Lễ Thiết Linh chính là lễ lập bàn thờ tang, đặt linh vị. Khi gia đình có người thác chưa chôn thì vẫn coi như còn sống, bởi vậy chỉ lập bàn thờ tang mà chư thắp hương, chỉ khi nhập quan nếu nhập quan tại nhà tang lễ thì xem giờ bắt đầu nhập wuan, ở nhà gia chủ cử người thắp hương trên bàn thờ tang.

Văn khấn lễ thiết linh

Nam mô A Đi Đà Phật !
Nam mô A Đi Đà Phật !
Nam mô A Đi Đà Phật ! (3 lạy)

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
– Con kính lạy Đức Đương Cảnh Thành Hoàng chư vị Đại vương
– Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ
– Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Kháo, Cao Tằng Tổ Tỷ họ: ………

Hôm nay là ngày ……. tháng ……. năm …….. Con trai trưởng (hoặc cháu đích tôn) là: ………
Vâng theo lệnh mẫu thân/phụ thân và các chú bác, cùng với anh rể, chị gái và các em trai gái dâu rể con cháu nội ngoại kính lạy.
Nay nhân ngày lễ Thiết Linh thích nghi lễ cổ truyền
Kính dâng lễ mọn biểu lộ lòng thành.
Trước linh vị của: Hiển ………….. chân linh.
Xin kính cấn trình thưa rằng:
Than ôi! Gió thổi nhà Thung (nếu khóc cha) hoặc Huyên (nếu khóc mẹ)
Mây che núi Hỗ (nếu khóc cha) hoặc núi Dĩ (nếu khóc mẹ)
Dung mạo một mai vắng vẻ, bão xô cây,
nghĩ lại ngậm ngùi thay
Âm dương đôi ngả xa vời, mây phủ núi, trông càng đau đớn nhẽ!
Sương bay chớp nhoáng, bạch vân nghi ngút, cõi phù sinh;
Nến đỏ hương thơm, án tọa hắt hiu đồ sự tử.
Vài tuần nghi tiết, mong anh hồn thấu khúc tình văn;
Tấc dạ bi hoài, trông linh vị, tuôn dòng ai lệ!
Ôi! Thương ôi!

Nam mô A Đi Đà Phật !
Nam mô A Đi Đà Phật !
Nam mô A Đi Đà Phật ! (3 lạy)