Trong phong thuy nha o thì nhà ba gian ở nông thôn Việt Nam, và nhất là ở các vùng núi miền Bắcthường các căn nhà 3 gian hay 5 gian là những kiểu nhà tương đối phổ biến. Sự nghèo hèn hay giàu có của chủ nhân những ngôi nhà, được thể hiện qua qui mô và vật liệu làm nhà, nhưng kiểu dáng hầu như không có sự thay đổi đáng kể.

phong-thuy-nha-nga-ba1

Nhà gỗ ba gian trong phong thủy nhà ở

tessssssss