Xem ngày tốt xấu thứ 2 ngày 30/3/2015(Âm lịch, ngày 11/2/2015), xem việc nên làm và việc không nên làm.

Ngày tốt ngày xấu thứ 3 ngày 30/3/2015
Ngày tốt ngày xấu thứ 3 ngày 30/3/2015
Mãn (Nên cầu tài, cầu phúc, tế tự.)
Tuổi xung khắc:
Xung ngày: Quý Hợi, Tân Hợi, Tân Tị
Xung tháng: Tân Dậu, Ất Dậu
Hướng xuất hành:
Hỷ thần: Hướng Tây Bắc
Tài thần: Hướng Đông Nam
Sao tốt:
Thiên đức hợp: Tốt mọi việc
Thiên phú: Tốt mọi việc, nhất là xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ; khai trương, mở kho, nhập kho; an táng
Thiên Quý: Tốt mọi việc
Nguyệt Tài: Tốt cho việc cầu tài lộc; khai trương, mở kho, nhập kho; xuất hành, di chuyển; giao dịch, mua bán, ký kết
Thánh tâm: Tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự
Lộc khố: Tốt cho việc cầu tài lộc; khai trương; giao dịch
Dịch Mã: Tốt mọi việc, nhất là xuất hành
Sao xấu:
Thổ ôn (Thiên cẩu): Kỵ xây dựng nhà cửa; đào ao, đào giếng; tế tự
Hoang vu: Xấu mọi việc
Vãng vong (Thổ kỵ): Kỵ xuất hành; cưới hỏi; cầu tài lộc; khởi công, động thổ
Trùng Tang: Kỵ cưới hỏi; an táng; khởi công, động thổ, xây dựng nhà cửa
Chu tước hắc đạo: Kỵ về nhà mới; khai trương
Quả tú: Xấu với cưới hỏi
Không phòng: Kỵ cưới hỏi
Xem ngày tốt xấu theo Nhị thập Bát tú
Sao: Nguy
Ngũ hành:
Thái âm
Động vật:
Yến (chim én)
NGUY NGUYỆT YẾN
: Kiên Đàm: xấu
 (Bình Tú) Tướng tinh con chim én, chủ trị ngày thứ 2.
 – Nên làm: Chôn cất rất tốt, lót giường bình yên.
 – Kiêng cữ: Dựng nhà, trổ cửa, tháo nước, đào mương rạch, đi thuyền.
 – Ngoại lệ: Sao Nguy vào ngày Tỵ, Dậu, Sửu trăm việc đều tốt, ngày Dậu là tốt nhất. Ngày Sửu sao Nguy đăng viên: tạo tác sự việc được quý hiển.
Nguy tinh bất khả tạo cao đường,
Tự điếu, tao hình kiến huyết quang
Tam tuế hài nhi tao thủy ách,
Hậu sinh xuất ngoại bất hoàn lương.
Mai táng nhược hoàn phùng thử nhật,
Chu niên bách nhật ngọa cao sàng,
Khai môn, phóng thủy tạo hình trượng,
Tam niên ngũ tái diệc bi thương.