Chú rể sinh năm 1984 và cô dâu 1990 cưới hỏi ngày nào là đẹp nhất trong năm 2017 này . Mời các bạn cùng Phongthuyphuongdong.vn đi tìm hiểu thông tin để xem ngày cưới chuẩn xác cho cô dâu và chú rể nhé!

Thông tin cô dâu- chú rể

 • Chú rể sinh năm 1984
  Tức là Năm Giáp Tý
 • Cô dâu sinh 1990
  Tức là Năm Canh Ngọ

xem-ngay-cuoi-hoi-chinh-xac

Các ngày cưới hỏi đẹp trong năm, tính theo ngày, tháng, năm âm lịch:

Tháng âm lịch Ngày đẹp âm lịch
Tháng 01 Ngày 03 – 08 – 20
Tháng 02 Ngày 05 – 12 – 24
Tháng 03 Ngày 08 – 13 – 19 – 20
Tháng 04 Ngày 12 – 16 – 19 – 24 – 28
Tháng 05 Ngày 03
Tháng 06 Ngày 05 – 06 – 18 – 21 – 22 – 24
Tháng 07 Ngày 08 – 12 – 18 – 24 – 27
Tháng 08 Ngày 10 – 21 – 29 – 30
Tháng 09 Ngày 02 – 14
Tháng 10 Ngày 11 – 20 – 26
Tháng 11 Ngày 11 – 18 – 19 – 28 – 30
Tháng 12 Ngày 03 – 18 – 19

Một số thống kế các thông tin cần thiết khi xem ngày cưới trích từ cuốn xem bói tử vi như sau:

Mệnh Hải trung kim (Vàng đáy biển) Lộ bàng thổ (Đất bên đường)
Ngũ hành Kim Thổ
Năm kỵ cưới hỏi Người nam tuổi  kỵ cưới vợ những năm Mùi. Năm Đinh Dậu 2017 Không kỵ cưới hỏi Người nữ tuổi Ngọ kỵ cưới chồng những năm Dậu. Năm Đinh Dậu 2017 Kỵ cưới hỏi
Đại lợi, Tiểu lợi Tính theo tuổi cô dâu. Tháng 06, 12 (âm lịch) là Đại lợi; tháng 01, 07 (âm lịch) là Tiểu lợi
Cô Hư Sát Người nam tuổi Giáp Tý kỵ cưới vào những tháng 09, 10 âm lịch Người nữ tuổi Canh Ngọ kỵ cưới vào những tháng 03, 04 âm lịch
Cô thần Quả tú Người nam tuổi  sinh vào tháng 06 âm lịch Không phạm Cô thần Người nữ tuổi Ngọ sinh vào tháng 07 âm lịch Không phạm Quả tú

Xem tu vi đưa ra một số lựa chọn ngày cưới dành cho cô dâu 1984 và chú rể 1990

 • Tháng 01 âm lịch: Tháng này thuộc Tiểu lợi – Kỵ mai mối. Không có mai mối thì không kỵ. Các ngày cưới hỏi tốt trong tháng là: Ngày 03 – 08 – 20
 • Tháng 02 âm lịch: Tháng này thuộc Ông cô – Kỵ cha mẹ nhà trai. Không còn cha mẹ thì không kỵ. Các ngày cưới hỏi tốt trong tháng là: Ngày 05 – 12 – 24
 • Tháng 03 âm lịch: Tháng này thuộc Nữ phụ mẫu – Kỵ cha mẹ nhà gái. Không còn cha mẹ thì không kỵ. Các ngày cưới hỏi tốt trong tháng là: Ngày 08 – 13 – 19 – 20
 • Tháng 04 âm lịch: Tháng này thuộc Phu chủ – Kỵ chú rể. Các ngày cưới hỏi tốt trong tháng là: Ngày 12 – 16 – 19 – 24 – 28
 • Tháng 05 âm lịch: Tháng này thuộc Nữ thân – Kỵ cô dâu. Các ngày cưới hỏi tốt trong tháng là: Ngày 03
 • Tháng 06 âm lịch: Tháng này thuộc Đại lợi – Không kỵ điều gì. Các ngày cưới hỏi tốt trong tháng là: Ngày 05 – 06 – 18 – 21 – 22 – 24
 • Tháng 07 âm lịch: Tháng này thuộc Tiểu lợi – Kỵ mai mối. Không có mai mối thì không kỵ. Các ngày cưới hỏi tốt trong tháng là: Ngày 08 – 12 – 18 – 24 – 27
 • Tháng 08 âm lịch: Tháng này thuộc Ông cô – Kỵ cha mẹ nhà trai. Không còn cha mẹ thì không kỵ. Các ngày cưới hỏi tốt trong tháng là: Ngày 10 – 21 – 29 – 30
 • Tháng 09 âm lịch: Tháng này thuộc Nữ phụ mẫu – Kỵ cha mẹ nhà gái. Không còn cha mẹ thì không kỵ. Các ngày cưới hỏi tốt trong tháng là: Ngày 02 – 14
 • Tháng 10 âm lịch: Tháng này thuộc Phu chủ – Kỵ chú rể. Các ngày cưới hỏi tốt trong tháng là: Ngày 11 – 20 – 26
 • Tháng 11 âm lịch: Tháng này thuộc Nữ thân – Kỵ cô dâu. Các ngày cưới hỏi tốt trong tháng là: Ngày 11 – 18 – 19 – 28 – 30
 • Tháng 12 âm lịch: Tháng này thuộc Đại lợi – Không kỵ điều gì. Các ngày cưới hỏi tốt trong tháng là: Ngày 03 – 18 – 19