Các chuyên gia khuyên bạn nên tránh những cái tên cấm kị, không hợp mệnh cho bé. Vậy nặm 2015 này, các chuyên gia đã đưa ra những tên nào không nên đặt cho Dê vàng. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

nhung-ten-khong-nen-dat-cho-con-nam-2015
Những tên không nên đặt cho con năm 2015

 

1. Mùi kỵ Sửu

Khi đặt tên cho con tuổi Mùi, cha mẹ nên tránh các chữ thuộc bộ Tý, Sửu, Khuyển vì Mùi tương xung với Sửu, tương hại với Tý, không hợp với Tuất.

Những cái tên cần tránh là

Mâu,                                                 Mục,                                        Khiên,

Long,                                                Sinh,                                        Khổng,

Tự,                                                   Tồn,                                          Hiếu,

Mạnh,                                               Tôn,                                          Học,

Lý,                                                    Hài,                                          Du,

Hưởng,                                             Tuất,                                         Thành,

Quốc,                                                Hiến,                                         Hoạch…

2. Dê không ăn thịt, không hợp bộ Tâm, Nhục, Thuỷ

Dê là động vật ăn cỏ, không ăn thịt và không thích uống nước. Do vậy, những chữ thuộc bộ Tâm, Nhục, Thủy không nên đặt cho con.

Những tên kiêng đặt cho bé là:

Đông,                                               Băng,                                     Trị,
Cầu,                                                Tân,                                        Hải,

Chuẩn,                                             Tuấn,                                      Vĩnh,

Hàm,                                                Hán,                                       Hà,

Nguyên,                                            Tất,                                        Nhẫn,

Chí,                                                  Niệm,                                     Tính,

Trung,                                               Hằng,                                     Tình,

Tưởng,                                             Hào,                                       Tư,

Hồ,                                                   Năng…

3. Tránh những chữ thuộc bộ mang ý nghĩa Vương tôn quý tộc

Theo văn hóa truyền thống, dê là một trong ba loài thường được dùng làm vật hiến tế khi đã đủ lớn. Trước khi hành lễ, dê thường được làm đẹp bằng những sắc phục rực rỡ.

Để tránh điều đó, cha mẹ không nên dùng những chữ thuộc bộ như:

Đại,                                                 Quân,

Vương,                                            Đế,

Trưởng,                                           Thị,

Cân,                                                Sam,

Y,                                                    Mịch

4. Một số tên không hợp tuổi Mùi khác

Những tên cần tránh để đặt tên cho con gồm:

Thiên,                                             Thái,                                         Phu,

Di,                                                  Giáp,                                         Hoán,

Dịch,                                               Mai,                                           Trân,

Châu,                                             Cầu,                                            San,

Hiện,                                              Lang,                                           Sâm,

Linh,                                               Cầm,                                            Kì,

Chi,                                                Chúc,                                           Tường,

Phúc,                                              Lễ,                                               Hi,

Lộc,                                                Thị,                                              Đế,

Tịch,                                                Sư,                                             Thường,

Bạch,                                              Đồng,                                           Hình,

Ngạn,                                             Chương,                                        Ảnh,

Viên,                                               Bùi,                                              Biểu,

Tư,                                                 Thống,                                          Tông…