Xem ngày Đại Minh là cái sáng rộng lớn lúc Trời Đất khai thông, Thái Dương chiếu đến. Vậy nên trăm việc dùng ngày Đại Minh tất được sự tốt lành dẫn đến.

Theo phong thủy, mỗi tháng âm lịch hàng năm, sẽ có những ngày Đại Minh Nhật khác nhau, sẽ tốt hơn nếu chọn đúng ngày Đại Minh cho công việc tương ứng, từ đó người dùng sẽ có được việc chọn này tốt nhất cho công việc của mình.

 Âm lịch: tháng Quý Mùi – năm Ất Mùi, Dương lịch: Tháng 8 – năm 2015

xem-ngay-tot-xau
Xem ngày tốt Đại Minh Cát Nhật

Nếu xem ngày gặp được các ngày trên đều là ngày tốt

Nãi thiên địa chi khai thông

Thái Dương sở chiếu chi thời

Bách sự dụng chi đại cát

Dịch nghĩa

Trời đất khai thông

Mặt trời chiếu vào ngày giờ đó

Trăm việc dụng đều tốt

Có thể bạn quan tâm: