By

Phàm ai ngu si mà trì tụng Chú Đại Bi, nếu chẳng biến thành kẻ trí huệ, Ngài Quán Thế Âm cũng nguyện chẳng thành Phật. Thần Chú Ðại-bi lại có thể trị tám...

By

Cùng phongthuyphuongdong tìm hiểu về thần Chú Đại Bi và câu chuyện sự linh ứng của Ấn Quang Đại Sư Theo phong thủy, Ấn Quang Đại Sư, một vị cao tăng cận đại...

By

Sự linh ứng khi trì niệm Chú Đại Bi thoát khỏi nạn chết đắm của Ngô Doãn Thăng! Theo phong thủy, đời nhà Thanh, Ngô Doãn Thăng người ở Huy Châu, huyện Hấp,...

By

Cùng đọc câu chuyện về Thần Chú Đại Bi và sự linh ứng của Thanh Biện luận sư nhé! Theo phong thủy, Thanh Biện luận sư, người xứ Tây Thiên Trúc, sức học uyên...

Xem Thêm
Tags: boi tinh yeu - xem bói - tử vi trọn đời - lịch âm - lich thi dau bong da - tử vi trọn đời - lich thi dau ngoai hang Anh - XSMB - SXMN - xem bói bài tây