Theo xem tuổi vợ chồng, căn cứ vào các loại sách như Lữ Tài Hiệp Hôn, Bác San Giao Xung, Bác Cung, Ngũ Mạng,.. để tìm hiểu số vợ chồng.

xem-tuoi-vo-chong
Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Nhâm Thân (1992)

Tuổi: NHÂM THÂN
(Đại Kỵ Hiệp Hôn)

Trai tuổi Nhâm Thân đại kỵ cưới gã những tuổi dưới đây.
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Nhâm Thân.
1. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Ất Hợi
Chồng vợ đồng 3 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
2. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Bính ý
Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
3. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Nhâm Ngọ
Chồng lớn hơn vợ 10 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
4. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Đinh H ợi
Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
5. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Mậu Tý
Chồng lớn hơn vợ 16 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
6. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Canh Ngọ
Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
7. Chồng tuổi Nhâm Thân vợ tuổi Giáp Tý
Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52 tuổi.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52 tuổi.
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.
Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 âm lịch, trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Mùi mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý
Trai tuổi Nhâm Thân sanh tháng 1, 5, 6, 10, 9 và tháng 12 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
Gái tuổi Nhâm Thân sanh tháng 1, 10, 2 và tháng 12 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
Còn sanh nhằm tháng 12 và tháng 3 âm lịch, số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Tuổi NHÂM THÂN
(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng)

Theo phong thủy, Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi NHÂM THÂN
(Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời hoặc có chức phận thêm tốt, lo việc chi cũng dễ, hào tài đủ dùng, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, số vợ chồng cũng thế, ý tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, chung sống với nhau nên kiên cố sẽ đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tiền tài rất luân chuyển.

Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi QUÍ DẬU
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài, hào tài ấm no, hào con đa số, vật dụng trong nhà sắp đặt thứ tự.
Tánh người vợ thông minh, có duyên vui vẻ, có số tạo giữ tiền ngày lớn tuổi tánh tình vợ chồng chức phận hòa hạp, vợ chồng chung lo làm ăn mới đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên cần năng, ngày hậu đặng ấm no.

Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi GIÁP TUẤT
(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng phải trải qua ành bại mớI dễ làm ăn, ăn nói hay cầu lo việc chi cũng có quí nhân giúp đỡ, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ có duyên vui vẻ hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, bản thân có tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung sống vớinhau cũng đặng lập nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ.

Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi ĐINH SỬU
(Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đở, hào tài trung bình hào con đông đủ, vật dụng trong nhà sắp đặt vẻ vang.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, lanh lẹ, hay giao thiệp, có số tạo giữ tiền, tánh tình vợ chồng hòa hạp, chung sống làm ăn đặng nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng hưởng ấm no trung bình.

Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi MẬU DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có đánh giá, và có quyền tước, trong ngoài sắp đặt đều có thứ tự, hào tài đủ dùng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ thông minh, kỹ lưỡng, ăn nói với đời lanh lẹ , tánh ý vợ chồng hay tương xung, lời tiếng ít hạp, nên nhẫn nại với nhau ăn tốt.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, về tánh ý nên kiên nhẫn.

Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi TÂN MÙI
(Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, trong ngoài sắp đặt đều có thứ tự, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà đủ dùng.
Tánh người vợ hay rầy nói v à hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi tánh ý vợ chồng không đặng hòa hạp cho lắm, ở chung cần năng cũng đặng lập nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, về tâm ý nên nhẫn nại.

Chồng tuổi NHÂM THÂN vợ tuổi KỶ TỴ
(Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn đ ều thông suốt, có chút chức phận c àng thêm tốt, lo tính việc chi đều có quí nhân giúp đở, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.
Tánh người vợ hiền, thông minh và kỹ lưỡng, bản thân có tiểu tật bệnh, ý tính vợ chồng về lời tiếng ít đặng hòa hạp, vợ chồng ở với nhau làm ăn đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, về lời tiếng khá nhẫn nại

Có thể bạn quan tâm:

http://phongthuyphuongdong.vn/xem-tuoi-vo-chong-tuoi-quy-dau/

http://phongthuyphuongdong.vn/nhung-dieu-can-luu-y-cho-ngay-cuoi/

http://phongthuyphuongdong.vn/xem-tuoi-vo-chong-ket-hon/