Theo xem tuổi vợ chồng, căn cứ vào các loại sách như Lữ Tài Hiệp Hôn, Bác San Giao Xung, Bác Cung, Ngũ Mạng,.. để tìm hiểu số vợ chồng.

xem-tuoi-vo-chong
Xem tuổi vợ chồng: Tuổi Giáp Tuất (1994)

Tuổi: GIÁP TUẤT
(Đại Kỵ Hiệp Hôn)

Theo phong thuy, trai tuổi Giáp Tuất đại kỵ cưới gái những tuổi kể dưới đây.
Gái những tuổi kể dưới đây đại kỵ có chồng trai tuổi Giáp Tuất.
1. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Đinh Sửu
Chồng vợ đồng 3 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
2. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Kỷ Mẹo
Chồng lớn hơn vợ 5 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
3. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Ất Dậu
Chồng lớn hơn vợ 11 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
4. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Kỷ Sửu
Chồng lớn hơn vợ 15 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Tuyệt Mạng)
5. Chồng tuổI Giáp Tuất vợ tuổi Tân Mẹo
Chồng lớn hơn vợ 17 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
6. Chồng tuổI Giáp Tuất vợ tuổi Quí Dậu
Vợ lớn hơn chồng 1 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)
7. Chồng tuổi Giáp Tuất vợ tuổi Đinh Mẹo
Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi
Ở đời với nhau phạm (Biệt Ly)

Trai tuổi này kỵ cưới vợ năm 15, 21, 27, 33, 39, 45, 51 tuổi.
Gái tuổi này kỵ có chồng năm 17, 22, 23, 29, 33, 35, 41 tuổi.
Những năm tuổi trên đây kỵ hiệp hôn, luận việc hôn nhân không thành, còn có đôi bạn rồi mà gặp những năm nói trên thì hay sanh việc buồn và xung khắc hoặc chịu đựng cảnh xa vắng.
Tuổi này trai hay gái sanh nhằm tháng 4, tháng 10 âm lịch, trong đời sanh hay xảy việc buồn phiền bất đồng ý, đến ngày chót khó nên đôi.
Tuổi này trai hay gái khi có đôi bạn số định gặp người bạn ở hướng Tỵ mới nhằm căn duyên.

XIN LƯU Ý
Trai tuổi Giáp Tuất sanh tháng 6, 2, 7, 3, 8, 10 và tháng 9 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Thê hoặc đa đoan về việc vợ.
Gái tuổi Nhâm Thân sanh tháng 7, 8, 10 và tháng 11 âm lịch, như sanh nhằm mấy tháng này có số Lưu Phu hoặc trái cảnh về việc chồng.
Còn sanh nhằm tháng 9 và tháng 12 âm lịch, số khắc con, khó sanh và khó nuôi.

Tuổi: GIÁP TUẤT
(Hiệp Hôn Tốt và Ở Đặng)

Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi GIÁP TUẤT
(Chồng vợ đồng một tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo, vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng, lo tính việc chi đều thông suốt, trong ngoài sắp đặt đều thuận ý, hào tài tương vượng, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ có duyên, vui vẻ, hay giao thiệp tình bạn, lòng hay lo tính, bản thân có tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng hòa hạp chung ở với nhau đặng sự ấm êm.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng trung bình, hưởng cảnh no ấm và an vui.

Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi ẤT HỢI
(Chồng lớn hơn vợ 1 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá với đời, nhiều người hay mến thương, ăn nói hay cầu lo việc chi cũng dễ dàng, hào tài phát đạt, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt đều đủ.
Tánh người vợ hiền, vui vẻ, tánh sáng, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, miệng hay rầy nói, ý tình vợ chồng cung có phần hạp, ở đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ

Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi BÍNH TÝ
(Chồng lớn hơn vợ 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt, lo tính việc chi cũng đặng thông suốt, hào tài ấm no, hào con đông đủ, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ chân hay đi, hay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh lạt lòng, bản thân có tiểu tật, lời nói hay thắc mắc, tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hòa thuận, ở với nhau nên kiên cố làm ăn đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về ý tình nên kiên nhẫn.

Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi MẬU DẦN
(Chồng lớn hơn vợ 4 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá, trong ngoài sắp đặt đều yên thuận, hào tài tương vượng, hào con thiểu số, vật dụng trong nhà sắp đặt trang hoàng.
Tánh người vợ thông minh và kỹ lưỡng, ăn nói với đời lanh lẹ, bản thân hay có tiểu bệnh, tánh tình vợ chồng cũng đặng hòa hạp, chung ở làm ăn nên nhà.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, không chi đáng kỵ

Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI CANH THÌN
(Chồng lớn hơn vợ 6 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng trung bình, gặp số Tứ Đạt Đạo vợ chồng làm ăn đặng dễ dàng ra đường ăn nói hay cầu lo việc chi thường có quí nhân giúp đỡ, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ hay lo tính, khó tánh có duyên, vui vẻ bản thân hay có bệnh nhỏ, ý tình vợ chồng hay xung khắc, nên kiên nhẫn với nhau làm ăn đặng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng trung bình, về lời tiếng khá nhẫn nại.

Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi TÂN TỴ
(Chồng lớn hơn vợ 7 tuổi)

Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá, nhiều người hay mến thương, lo tính việc chi cũng đều thông suốt, hào tài thạnh vượng, hào con rất ít, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà đều đủ.
Tánh người vợ thông minh, vui vẻ, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau đồng lo làm ăn cũng đặng lập nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào con thiểu phước.

Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI NHÂM NGỌ
(Chồng lớn hơn vợ 8 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Tam Vinh Hiển vợ chồng đặng có danh giá hoặc có chức phận thêm tốt, ăn nói việc chi cũng dễ, hào tài ấm no, hào con rất ít, có số nuôi con nuôi, vật dụng trong nhà khiếm dụng.
Tánh người vợ rộng rãi, ưa trồng tỉa, trong mình có tiểu tật, số khó giữ tiền tài, tánh tình vợ chồng cũng có phần hòa hạp, chung sống với nhau làm ăn đặng.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về hào con thiểu phước.

Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổI QUÍ MÙI
(Chồng lớn hơn vợ 9 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu cảnh thiếu nghèo một thời, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà sắp đặt có thứ tự.
Tánh người vợ thông minh, có duyên, vui vẻ, có số tạo giự tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng hòa hạp, ở với nhau cần năng ngày hậu cũng đặng trung bình.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, nên bền chí và kiên cố.

Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi NHÂM THÂN
(Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau đặng tốt, gặp số Nhứt Phú Quý vợ chồng như có phước hưởng giàu còn thiểu phước thì đặng khá, nhưng phải thành bại nhiều phen rồi mới tốt, hào tài tương vượng, hào con trung bình vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ lời tiếng nóng nảy, chân hay đi, hay giao thiệp, tánh lạt lòng, tay làm có tài cũng hay hao phá tài, tánh tình vợ chồng cũng có phần hạp, ở với nhau kiên cố sẽ đặng lập nên.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau đặng tốt, về tiền tài hay luân chuyển.

Chồng tuổi GIÁP TUẤT vợ tuổi TÂN MÙI
(Vợ lớn hơn chồng 3 tuổi)
Lời giải: Chồng tuổi này gặp người vợ tuổi này ở đời với nhau không đặng tốt, gặp số Nhì Bần Tiện vợ chồng làm ăn không đặng phát đạt, phải chịu thiếu nghèo một thời gian, qua hạn mới đậu tài, hào tài ấm no, hào con trung bình, vật dụng trong nhà thường dùng.
Tánh người vợ hay rầy nói và hay hờn mát, có số tạo giữ tiền tài ngày lớn tuổi, tánh tình vợ chồng ít đặng hòa hạp, ở với nhau kiên cố làm ăn ngày hậu đặng hưởng ấm no.
Kết luận: Cảnh vợ chồng này ở với nhau không đặng tốt, ngày hậu trung bình.

Có thể bạn quan tâm:

http://phongthuyphuongdong.vn/nguoi-tuoi-tuat-hop-voi-nhung-tuoi-nao/

http://phongthuyphuongdong.vn/xem-tuoi-vo-chong-ket-hon/

http://phongthuyphuongdong.vn/cach-chon-vo-chon-chong-theo-ban-menh/