By

Cách xem ngày Trùng tang – Thiên di – Nhập mộ. Dân gian Á Đông xưa rất quan tâm đến nghi thức an táng cho người vừa mới mất. Người xưa cho rằng người...

By

Xem ngày hôm nay khởi công tạo tác trăm việc đều tốt, tốt nhất là xây cất nhà, che mái dựng hiên, trổ cửa dựng cửa, cưới gả, chôn cất… Xem ngày tốt...

By

Xem ngày hôm nay Trung Thu, nên xây dựng phòng mới. Kiêng chôn cất, cưới gả, mở thông đường nước. Xem ngày tốt xấu theo Trực Thu (thường) Tuổi xung khắc Xung...

By

Xem ngày hôm nay khởi công tạo tác việc gì cũng hung hại. Nhất là chôn cất, xây đắp, trổ cửa dựng cửa, tháo nước, đào ao lũy, làm thủy lợi. Xem ngày tốt...

By

Xem ngày hôm nay khởi tạo việc gì cũng xấu, nhất là xây cất nhà, cưới gả, trổ cửa dựng cửa, tháo nước, đào ao giếng, động đất.. Xem ngày tốt xấu theo...

By

Hôm nay tạo tác nhiều việc tốt như xây cất, trổ cửa dựng cửa, mở thông đường nước, đào mương móc giếng,.. Xem ngày tốt xấu theo Trực Phá (Nên chữa bệnh,...

By

Xem ngày tốt xấu thứ 4 ngày 23/9/2015. Ngày khởi công tạo tác nhiều việc tốt như: xây cất nhà, dựng cửa trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước...

By

Xem ngày tốt xấu thứ 3 ngày 22/9/2015. Ngày khởi công tạo tác việc gì cũng không tốt. Kỵ nhất là chôn cất, sửa đắp mồ mả, đóng thọ đường. Xem ngày tốt...

By

Xem ngày tốt xấu thứ 2 ngày 21/9/2015. Ngày khởi công tạo tác việc gì cũng tốt. Tốt nhất là chôn cất, cưới gả, trổ cửa dựng cửa, đào kênh, tháo nước,.. Xem...

By

Xem ngày tốt xấu Chủ Nhật ngày 20/9/2015. Ngày kiêng chôn cất (đại kỵ), cưới gả, trổ cửa dựng cửa, khai ngòi phóng thủy, khai trương, xuất hành, đóng giường...

Tags: tu vi 2019 - boi tinh yeu - xem vận hạn năm 2019- xem ngay - xem bói- xem tuổi xông nhà 2019 - xem boi- tu vi nam 2019 - lịch âm 2019 - lich thi dau bong da- xem tu vi - lich thi dau ngoai hang Anh