Xem ngày tốt xấu Thứ 4 – Ngày 18  – Tháng 03  – Năm 2015 (Âm lịch 28/1 – Ngày :  Quý Tỵ  –   Tháng: Mậu Dần  –  Năm: Ất Mùi)

Xem ngày tốt xấu thứ 4 ngày 18/3/2015
Xem ngày tốt xấu thứ 4 ngày 18/3/2015

Việc nên làm: Khởi công tạo tác mọi việc tốt lành , tốt nhất là xây cất lầu gác , chôn cất , cưới gã. Các việc khác cũng tốt như dựng phòng , cất trại , xuất hành , chặt cỏ phá đất.

Việc kiêng kị: Đi thuyền. Lót giường đóng giường , thừa kế tước phong hay thừa kế sự nghiệp , các vụ làm cho khuyết thủng ( như đào mương , móc giếng , xả nước…)

Ngoại lệ (các ngày): Tại Tỵ Dậu Sửu đều tốt. Tại Sửu Vượng Địa , tạo tác thịnh vượng. Tại Tỵ Đăng Viên là ngôi tôn đại , mưu động ắt thành danh

Sao tốt: Địa Tài  – Hoạt Điệu  – Kim Đường

Sao xấu: Thiên cương  – Tiểu hồng xa  – Tiểu hao  – Nguyệt hỏa  – Độc hỏa  – Thần cách  – Băng tiêu họa hãm  – Sát chủ  – Nguyệt hình

Xuất Hành: Hỉ Thần : Đông Nam  –   Tài Thần : Tây Bắc  –   Hạc Thần : Tại thiên. Xuất hành tốt, đi về cũng tốt, nhiều thuận lợi. Được người tốt giúp đỡ. Cầu tài như ý muốn.