Xem ngày tốt xấu thứ 2 ngày 25/5/2015, ngày tốt thuận cho chôn cất, lót giường bình yên. Kiêng kỵ dựng nhà, trổ cửa, tháo nước, đào mương rạch, đi thuyền.

Xem ngày tốt xấu thứ 2 ngày 25/5/2015
Xem ngày tốt xấu thứ 2 ngày 25/5/2015
Mệnh ngày: Bích Thượng Thổ (Đất trên vách)
Tiết khí: Tiểu mãn
Canh Dần (3h-5h)
Tân Mão (5h-7h)
Quý Tị (9h-11h)
Bính Thân (15h-17h)
Mậu Tuất (19h-21h)
Kỷ Hợi (21h-23h)
Xem ngày tốt xấu theo Trực
Thành (Tốt cho xuất hành, khai trương, giá thú. Tránh kiện tụng, tranh chấp.)
Tuổi xung khắc
Xung ngày: Quý Mùi, Đinh Mùi, Ất Dậu, Ất Mão
Xung tháng: Ất Hợi, Kỷ Hợi, Ất Tị
Hướng xuất hành
Hỷ thần: Hướng Tây Nam
Tài thần: Hướng Tây Nam
Sao tốt
Thiên đức: Tốt mọi việc
Thiên hỷ: Tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi
Thiên Phúc: Tốt mọi việc
Thiên thành: Tốt mọi việc
Tam Hợp: Tốt mọi việc
Ngọc đường: Hoàng Đạo – Tốt mọi việc
Sao xấu
Cô thần: Xấu với cưới hỏi
Tội chỉ: Xấu với tế tự; tố tụng
Xem ngày tốt xấu theo Nhị thập Bát tú
Sao: Nguy
Ngũ hành:
Thái âm
Động vật:
Yến (chim én)
NGUY NGUYỆT YẾN
: Kiên Đàm: xấu (Bình Tú) Tướng tinh con chim én, chủ trị ngày thứ 2.
Nên làm: Chôn cất rất tốt, lót giường bình yên.
Kiêng cữ: Dựng nhà, trổ cửa, tháo nước, đào mương rạch, đi thuyền.
Ngoại lệ: Sao Nguy vào ngày Tỵ, Dậu, Sửu trăm việc đều tốt, ngày Dậu là tốt nhất. Ngày Sửu sao Nguy đăng viên: tạo tác sự việc được quý hiển.
Nguy tinh bất khả tạo cao đường,
Tự điếu, tao hình kiến huyết quang
Tam tuế hài nhi tao thủy ách,
Hậu sinh xuất ngoại bất hoàn lương.
Mai táng nhược hoàn phùng thử nhật,
Chu niên bách nhật ngọa cao sàng,
Khai môn, phóng thủy tạo hình trượng,
Tam niên ngũ tái diệc bi thương.