Theo các chuyên gia xem ngay mua xe trong tháng 7 năm 2015, phong thủy đã lựa chọn và chia thành 2 nhóm:
+Ngày tốt nhất rất hợp với tuổi của gia chủ/người đại diện và cát lợi cho công việc mua xe, đặt cọc tiền, lấy giấy tờ xe.
+Ngày tốt có thể thực hiện công việc mua xe.
Với mỗi ngày tốt được lựa chọn, bạn có thể xem giờ thực hiện tương ứng sao cho phù hợp với công việc thực tế. Các giờ đẹp cũng được tính toán theo tuổi của bạn và là các giờ tốt cho công việc mua xe oto, xe máy này.

Xem ngày mua xem tháng 7 - 2015
Xem ngày mua xem tháng 7 – 2015

Xem ngày tốt nhất mua xe tháng 7 năm 2015

Thứ Ngày tốt nhất mua xe Giờ Tốt Ghi Chú
Chủ Nhật Dương Lịch Âm Lịch 5h-7h7h-9h11h-13h13h-15h Ngày này: Là Địa Chi kết hợp với Nguyệt kiến mà nên Tam hợp cục, ắt là đại cát, đại lợi.
26/07/2015 11/06/2015

Xem ngày tốt mua xe trong tháng 7 năm 2015

Thứ Ngày tốt mua xe Giờ Tốt Ghi Chú
Dương Lịch Âm Lịch
Thứ Sáu 17/07/2015 02/06/2015 5h-7h7h-9h11h-13h15h-17h Ngày này: Là phúc đức của trời đất, nơi cư ngụ chính là Thiên Đạo; được tạo từ Tam hợp cục phối với Can dương mà ra; tất mọi việc đều cát lợi.
Thứ Năm 23/07/2015 08/06/2015 5h-7h7h-9h11h-13h15h-17h Ngày này: Là Chi dương trong tháng, nhìn về nơi nhân nghĩa nên không có hung hại, chủ về mưu lược, lập kế hoạch, ký kết, giao dịch.
Thứ Bảy 25/07/2015 10/06/2015 7h-9h13h-15h Ngày này: Là thời điểm phú thịnh trong tháng, là nơi Lục hợp của phương vị Trường sinh trong Tam hợp cục; nó tương sinh, tương trợ với Tam hợp cục của Nguyệt kiến, thúc đẩy nó mà sinh ra Vượng; việc vui mừng không gì lớn hơn thế nên chủ về giàu có và thịnh vượng.
Thứ Sáu 31/07/2015 16/06/2015 7h-9h13h-15h Ngày này: Thiên khí và Địa khí hài hòa, thuận ý trời, hợp lòng người, công việc trôi chảy, dễ thành công.

Ngoài ra, các ngày sau đây đều rất xấu, không hợp với việc mua xe, lấy xe, lấy giấy tờ xe hoặc tuổi của người chủ, nên tránh:

Thứ Ngày xấu nên tránh mua xe
Dương Lịch Âm Lịch
Thứ Bảy 04/07/2015 19/05/2015
Thứ Năm 16/07/2015 01/06/2015