Văn khấn lễ Triệu tịch Điện văn

Văn khấn tang lễ - Lễ Triệu Tịch Điện Văn
Văn khấn tang lễ – Lễ Triệu Tịch Điện Văn

Ý nghĩa lễ Triệu tịch Điện văn

Lễ Triệu tịch Điện văn chính là lễ cúng cơm trong vòng 100 ngày

Văn khấn lễ Triệu tịch Điện văn

Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
– Con lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương
– Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân
– Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ tỷ

Hôm nay là ngày ..… tháng …. Năm …..
Con trai trưởng (hoặc cháu đích tôn) là: ………
Vâng theo lệnh của mẫu thân (nếu là mẹ hoặc phụ mẫu nếu là cha), các chú bác, cùng anh rể, chị gái, các em trai gái dâu rể, con cháu nội ngoại kính lạy.
Nay nhân ngày lễ cúng cơm trong trăm ngày theo nghi lễ cổ truyền.
Kính dâng lễ mọn biểu lộ lòng thành.
Trước linh vị của: Hiển ……… chân linh.
Xin kính cẩn trình thưa rằng:
Than ôi ! Thương nhớ phụ thân, bỏ về cõi thọ
(hoặc Thương nhớ mẫu thân, bỏ về cõi thọ)
Gót thừa vân, nghĩ đã xa khơi
Lòng ái nhật, nghĩ càng tủi hổ
Lưng cơm bát nước, miếng trân cam, tỏ dạ kính thành
Sớm rượu trưa trà, đạo thần hôn, giữ lòng ái mộ
Ngậm ngùi, hồn phách biết về đâu
Tưởng tượng bóng hình còn mãi đó.
Ôi ! Thương ôi !

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật !
Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)