Tùy vào từng tuổi khác nhau của 12 con giáp mà sẽ có những hướng phù hợp khác nhau khi bố trí đồ vật trong nhà trong đó có bàn thờ thần tài. Để biết được hướng tốt nhất theo đúng phong thuy để đặt bàn thờ thần tài cho tuổi Mão, mời bạn đọc bài viết dưới đây.

Vị trí tốt nhất để đặt bàn thờ thần tài là vị trí thông thoáng, nơi mọi người đi ra hay vào có thể dễ dàng quan sát được. Bàn thờ thần tài quan trọng nhất là phải tiếp âm, ở sát mặt đất và phải được đặt ở tầng một. Ngoài ra, bàn thờ thần tài phải có chỗ tựa vững chắc (lưng bàn thờ thần tài nên dựa vào tường hoặc tủ kệ cố định).

ban-tho-than-tai
Hướng đặt bàn thờ thần tài tuổi Mão

HƯỚNG ĐẶT BÀN THỜ THẦN TÀI HỢP PHONG THỦY CHO NGƯỜI TUỔI MÃO

Phong thủy bàn thờ thần tài cho người tuổi Ất Mão

– Năm sinh dương lịch: 1975

– Năm sinh âm lịch: Ất Mão

– Gia chủ tuổi Ất Mão (Nam giới) thuộc Tây tứ mệnh nên đặt bàn thờ thần tài quay về các hướng tốt là: Đông Bắc (Diên Niên); Tây Bắc (Sinh Khí); Tây Nam (Thiên Y); Tây (Phục Vị).

– Đối với tuổi Ất Mão (Nữ giới) thuộc Tây tứ mệnh nên đặt bàn thờ thần tài tại các hướng tốt là: Tây (Diên Niên); Tây Nam (Sinh Khí);Tây Bắc (Thiên Y); Đông Bắc (Phục Vị).

– Gia chủ tuổi Ất Mão (Nam giới) thuộc Tây tứ mệnh không nên đặt bàn thờ thần tài quay về các hướng xấu là: Bắc (Họa Hại); Nam (Ngũ Quỷ); Đông Nam (Lục Sát); Đông (Tuyệt Mệnh).

– Đối với tuổi Ất Mão (Nữ giới) thuộc Tây tứ mệnh không nên đặt bàn thờ thần tài tại các hướng xấu là: Nam (Họa Hại); Bắc (Ngũ Quỷ); Đông (Lục Sát); Đông Nam (Tuyệt Mệnh).

Phong thủy bàn thờ thần tài cho người tuổi Đinh Mão

– Năm sinh dương lịch: 1987

– Năm sinh âm lịch: Đinh Mão

– Gia chủ tuổi Đinh Mão (Nam giới) thuộc Đông tứ mệnh nên đặt bàn thờ thần tài quay về các hướng tốt là: Bắc (Sinh Khí); Đông (Diên Niên); Đông Nam (Phục Vị); Nam (Thiên Y)(xem tuong so thêm cho tuổi Mão).

– Đối với tuổi Đinh Mão (Nữ giới) thuộc Tây tứ mệnh nên đặt bàn thờ thần tài tại các hướng tốt như: Đông Bắc (Sinh Khí); Tây Bắc (Diên Niên); Tây Nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y).

– Gia chủ tuổi Đinh Mão (Nam giới) thuộc Đông tứ mệnh không nên đặt bàn thờ thần tài quay về các hướng xấu là: Tây Bắc (Họa Hại); Tây Nam (Ngũ Quỷ); Tây (Lục Sát); Đông Bắc (Tuyệt Mệnh).

– Đối với tuổi Đinh Mão (Nữ giới) thuộc Tây tứ mệnh theo phong thuy nha o thì không nên đặt bàn thờ thần tài tại các hướng xấu là: Đông (Họa Hại); Đông Nam(Ngũ Quỷ); Nam (Lục Sát); Bắc (Tuyệt Mệnh).

Phong thủy bàn thờ thần tài cho người tuổi Kỷ Mão

– Năm sinh dương lịch: 1999

– Năm sinh âm lịch: Kỷ Mão

– Gia chủ tuổi Kỷ Mão (Nam giới) thuộc Đông tứ mệnh nên đặt bàn thờ thần tài quay về các hướng tốt là: Nam (Diên Niên); Đông Nam (Sinh Khí); Bắc (Phục Vị); Đông (Thiên Y).

– Đối với tuổi Kỷ Mão (Nữ giới) thuộc Tây tứ mệnh nên đặt bàn thờ thần tài tại các hướng tốt là: Tây Bắc (Diên Niên); Đông Bắc (Sinh Khí); Tây Nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y).

– Gia chủ tuổi Kỷ Mão (Nam giới) thuộc Đông tứ mệnh không nên đặt bàn thờ thần tài quay về các hướng xấu là: Tây (Họa Hại); Đông Bắc (Ngũ Quỷ); Tây Bắc (Lục Sát); Tây Nam (Tuyệt Mệnh).

– Đối với tuổi Kỷ Mão (Nữ giới) thuộc Tây tứ mệnh không nên đặt bàn thờ thần tài tại các hướng xấu là: Nam (Họa Hại);Bắc (Ngũ Quỷ); Đông (Lục Sát); Đông Nam (Tuyệt Mệnh).

Phong thủy bàn thờ thần tài cho người tuổi Tân Mão

– Năm sinh dương lịch: 1951

– Năm sinh âm lịch: Tân Mão

– Gia chủ tuổi Tân Mão (Nam giới) thuộc Đông tứ mệnh nên đặt bàn thờ thần tài quay về các hướng tốt là: Đông (Diên Niên); Bắc (Sinh Khí); Nam (Thiên Y); Đông Nam (Phục Vị).

– Đối với tuổi Tân Mão (Nữ giới) thuộc Tây tứ mệnh nên đặt bàn thờ thần tài tại các hướng tốt là: Tây Bắc (Diên Niên); Đông Bắc (Sinh Khí); Tây (Thiên Y); Tây Nam (Phục Vị).

– Gia chủ tuổi Tân Mão (Nam giới) thuộc Đông tứ mệnh không nên đặt bàn thờ thần tài quay về các hướng xấu là: Tây Nam (Ngũ Quỷ); Tây Bắc (Họa Hại); Đông Bắc (Tuyệt Mệnh); Tây (Lục Sát).
– Đối với tuổi Tân Mão (Nữ giới) thuộc Tây tứ mệnh không nên đặt bàn thờ thần tài tại các hướng xấu là: Đông Nam (Ngũ Quỷ); Đông (Họa Hại); Bắc (Tuyệt Mệnh); Nam (Lục Sát).

Phong thủy bàn thờ thần tài cho người tuổi Quý Mão

– Năm sinh dương lịch: 1963

– Năm sinh âm lịch: Quý Mão

– Gia chủ tuổi Quý Mão (Nam giới) thuộc Đông tứ mệnh nên đặt bàn thờ thần tài quay về các hướng tốt là: Nam (Diên Niên); Đông Nam (Sinh Khí); Bắc (Phục Vị); Đông (Thiên Y).

– Đối với tuổi Quý Mão (Nữ giới) thuộc Tây tứ mệnh nên đặt bàn thờ thần tài tại các hướng tốt là: Tây Bắc (Diên Niên); Đông Bắc (Sinh Khí); Tây Nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y).

– Gia chủ tuổi Quý Mão (Nam giới) thuộc Đông tứ mệnh không nên đặt bàn thờ thần tài quay về các hướng xấu là: Tây (Họa Hại); Đông Bắc (Ngũ Quỷ); Tây Bắc (Lục Sát); Tây Nam (Tuyệt Mệnh).

– Đối với tuổi Quý Mão (Nữ giới) thuộc Tây tứ mệnh không nên đặt bàn thờ thần tài tại các hướng xấu là: Nam (Họa Hại); Bắc (Ngũ Quỷ); Đông (Lục Sát); Đông Nam (Tuyệt Mệnh).