Theo kinh phật, tập hợp tất cả sức mạnh của kinh chú, sám hối đều không bằng một câu Phật hiệu này. Chư Phật Như Lai, Tổ Sư Ðại Ðức dạy chúng ta một câu...

Cùng phong thuy tìm hiểu chuyên mục Kinh Phật và "80 vẻ đẹp và 32 tướng tốt của Đức Phật".

Kinh Phật - Lẽ thường thì ai cũng nghĩ mình hay, thông minh, tài trí nhất. Hiếm khi mình tự thừa nhận là thiếu thông minh, kém trí tuệ...

Cùng tìm hiểu về hệ thống Kinh Phật cũng như Nhân quả: Kiếp này chúng ta nghèo hay giàu là do gì?

Theo Kinh Phật - Quy y Phật bất đọa địa ngục - Quy y Pháp bất đọa ngạ quỷ - Quy y Tăng bất đọa bàng sanh

Cùng chuyên mục kinh phat đọc và suy ngẫm lời Phật dạy về 4 người bạn tốt trong cuộc sống.

Khi đi chùa lễ Phật bạn hãy nhớ những điều dưới đây không được nghĩ tới và cũng không được cầu khẩn mong muốn thành hiện thực nhé, những điều này là..

Theo kinh Phật, ý nghĩa sám hối trong đạo Phật không mang ý nghĩa là nghi thức rửa tội như các tôn giáo khác đã làm, mà nó mang ý nghĩa nhận sai và sửa sai.

Kinh Phật - 10 nghiệp xấu - Nghiệp của Thân - Nghiệp của Ngữ - Nghiệp của Ý

Kinh Phật - Lời Phật Dạy - Bốn nghiệp kết - Bốn việc ác - Sáu nghiệp hao tổn tài sản

Xem Thêm
Tags: boi tinh yeu - xem bói - tử vi trọn đời - lịch âm - lich thi dau bong da - tử vi trọn đời - lich thi dau ngoai hang Anh - XSMB - SXMN - xem bói bài tây