By

Xem ngày tốt xấu thứ 3 ngày 19/5/2015, mọi việc đều tốt, tốt nhất là các vụ khởi tạo, chôn cất, cưới gả, xây cất, đào ao giếng, khai mương rạch, các vụ...

By

Ngày tốt xấu thứ 3 ngày 5/5/2015, hôm nay ngày xấu trong mọi việc, kiêng khởi công, chôn cất, sửa đắp mồ mả, .. Ngày Hắc Đạo Mệnh ngày: Bạch Lạp Kim (Vàng...

By

Xem ngày tốt xấu thứ 3 ngày 7/4, hôm nay không nên khởi công tạo tác việc gì cũng không tốt. Kỵ nhất là chôn cất, sửa đắp mồ mả, đóng thọ đường (đóng...

Tags: tu vi 2019 - boi tinh yeu - xem vận hạn năm 2019- xem ngay - xem bói- xem tuổi xông nhà 2019 - xem boi- tu vi nam 2019 - lịch âm 2019 - lich thi dau bong da- xem tu vi - lich thi dau ngoai hang Anh