By

Theo kinh phat va cuoc song Tỳ khưu ni Isidāsi và Tỳ khưu ni Bodhī là bậc có giới đức hoàn toàn trong sạch, là bậc đa văn túc trí.. Đại đức Tỳ khưu ni cùng nhau...

Tags: tu vi 2019 - boi tinh yeu - xem vận hạn năm 2019- xem ngay - xem bói- xem tuổi xông nhà 2019 - xem boi- vận hạn 2019 - lịch âm 2019 - lich thi dau bong da- xem tu vi - lich thi dau ngoai hang Anh - XSMB - SXMN - xem tuổi xông đất 2019