Ngày nay, ban tho than tai trong các gia đình Việt rất phổ biến. Bàn thờ thần tài ngoài việc mang tài lộc cho gia đình còn giúp đem lại sự may mắn. Thế nhưng việc bố trí bàn thờ thần tài lại không được nhiều người chú ý vì thế vô tình đã làm giảm đi may mắn cũng như tài lộc cho gia đình. Dưới đây là hướng đặt bàn thờ cho tuổi Tuất

Bàn thờ thần tài chỉ được lập ở những nơi góc nhà, xó nhà chứ không phải nơi sạch đẹp, trang trọng như bàn thờ Tổ Tiên hay bàn thờ Thổ Công, thường đặt gần cửa để nghinh tiếp tài lộc.

ban-tho-than-tai
Hướng đặt bàn thờ thần tài tuổi Tuất

Phong thủy bàn thờ thần tài cho người tuổi Giáp Tuất
Năm sinh dương lịch: 1994
– Năm sinh âm lịch: Giáp Tuất
– Quẻ mệnh: Càn (Kim) thuộc Tây tứ mệnh
– Ngũ hành: Sơn đầu hỏa (Lửa trên núi)
– Gia chủ tuổi Giáp Tuất nên đặt vị trí và hướng bàn thờ thần tài vào các hướng tốt là: Tây (Sinh Khí); Tây Nam (Diên Niên); Đông Bắc (Thiên Y); Tây Bắc (Phục Vị)
– Gia chủ tuổi Giáp Tuất nên tránh đặt vị trí và hướng bàn thờ thần tài tại các hướng xấu là: Đông Nam (Hoạ Hại); Nam (Tuyệt Mệnh); Bắc (Lục Sát); Đông (Ngũ Quỷ).

Phong thủy bàn thờ thần tài cho người tuổi Bính Tuất
– Năm sinh dương lịch: 2006
– Năm sinh âm lịch: Bính Tuất
– Quẻ mệnh: Chấn (Mộc) thuộc Đông tứ mệnh
– Ngũ hành: Ốc thượng thổ (Đất trên nóc nhà)
– Gia chủ tuổi Bính Tuất nên đặt vị trí và hướng bàn thờ thần tài vào các hướng tốt là: Nam (Sinh Khí); Đông Nam (Diên Niên); Bắc (Thiên Y); Đông (Phục Vị). Khi gia chủ tuổi Bính Tuất chuẩn bị mở cửa hàng buôn bán thì cần chú ý xem ngay khai truong !
– Gia chủ tuổi Bính Tuất nên tránh đặt vị trí và hướng bàn thờ thần tài tại các hướng xấu là: Tây Nam (Hoạ Hại); Tây Bắc (Ngũ quỷ); Đông Bắc (Lục Sát); Tây (Tuyệt Mệnh).

Phong thủy bàn thờ thần tài cho người tuổi Mậu Tuất
– Năm sinh dương lịch: 1958
– Năm sinh âm lịch: Mậu Tuất
– Quẻ mệnh: Càn (Kim) thuộc Tây tứ mệnh
– Ngũ hành: Bình địa mộc (Cây ở đồng bằng)
– Gia chủ tuổi Bính Tuất nên đặt vị trí và hướng bàn thờ thần tài vào các hướng tốt là: Tây Nam (Diên Niên); Tây (Sinh Khí); Tây Bắc (Phục Vị); Đông Bắc(Thiên Y).
– Gia chủ tuổi Bính Tuất nên tránh đặt vị trí và hướng bàn thờ thần tài tại các hướng xấu là: Nam (Tuyệt Mệnh); Đông Nam (Hoạ Hại); Đông (Ngũ Quỷ); Bắc (Lục Sát).

Phong thủy bàn thờ thần tài cho người tuổi Canh Tuất
– Năm sinh dương lịch: 1970
– Năm sinh âm lịch: Canh Tuất
– Quẻ mệnh: Chấn (Mộc) thuộc Đông tứ mệnh
– Ngũ hành: Thoa xuyến kim (Vàng trang sức)..
– Theo phong thuy nha o gia chủ tuổi Bính Tuất nên đặt vị trí và hướng bàn thờ thần tài vào các hướng tốt là: Nam (Sinh Khí); Đông Nam (Diên Niên); Bắc (Thiên Y); Đông (Phục Vị).
– Gia chủ tuổi Bính Tuất nên tránh đặt vị trí và hướng bàn thờ thần tài tại các hướng xấu là: Tây Nam (Hoạ Hại); Tây (Tuyệt Mệnh); Đông Bắc (Lục Sát); Tây Bắc (Ngũ Quỷ).

Phong thủy bàn thờ thần tài cho người tuổi Nhâm Tuất
– Năm sinh dương lịch: 1982
– Năm sinh âm lịch: Nhâm Tuất
– Quẻ mệnh: Ly (Hoả) thuộc Đông tứ mệnh
– Ngũ hành: Đại hải thủy (Nước biển lớn)
– Gia chủ tuổi Bính Tuất nên đặt vị trí và hướng bàn thờ thần tài vào các hướng tốt là: Đông (Sinh Khí); Bắc (Diên Niên); Đông Nam (Thiên Y); Nam (Phục Vị).
– Gia chủ tuổi Bính Tuất nên tránh đặt vị trí và hướng bàn thờ thần tài tại các hướng xấu là: Đông Bắc (Hoạ Hại); Tây Bắc (Tuyệt Mệnh); Tây Nam (Lục Sát); Tây (Ngũ Quỷ).