Theo phong thuy phong thờ việc sắp xếp bàn thờ thần tài cho đúng hướng là điều rất quan trọng. Tuy nhiên với từng tuổi sẽ có những hướng khác nhau cho bàn thờ thần tài. Dưới đây là hướng bàn thờ thần tài cho tuổi Tỵ.

Trong phong thủy bàn thờ thần tài tuân theo nguyên tắc nhất định giống như các không gian quan trọng khác trong nhà là “nhất vị nhị hướng”. Với một không gian mang tính chất tâm linh như bàn thờ thần tài thì lại càng cần thiết phải hội đủ cả hai yếu tố trong phong thủy đó là “tọa cát” và “hướng cát” đặt vị trí và hướng bàn thờ đẹp trang trọng sao cho đón được năng lượng tốt lành và tránh luồng năng lượng xấu. Nhất là những gia đình mua bán, kinh doanh đều có bàn thờ thần tài, đốt nhang nghi ngút để cầu xin Thần tài cho trúng mối lời nhiều, mua may bán đắt, đem lại nhiều tiền bạc sung túc. Những nhà kinh doanh đều có lập bàn thờ Thần tài. Vì vậy, trong phong thuy khi đặt bàn thờ thần tài gia chủ tuổi Tỵ cần quan tâm đến cả vị trí và hướng đặt.

ban-tho-than-tai
Hướng đạt bàn thờ tuổi Tỵ

HƯỚNG ĐẶT BÀN THỜ THẦN TÀI HỢP PHONG THỦY CHO NGƯỜI TUỔI TỴ

Phong thủy bàn thờ thần tài cho người tuổi Ất Tỵ
– Năm sinh dương lịch: 1965
– Năm sinh âm lịch: Ất Tỵ
– Gia chủ tuổi Ất Tỵ (Nam giới) thuộc Tây tứ mệnh nên đặt bàn thờ thần tài quay về các hướng tốt là: Tây (Diên Niên); Tây Nam (Sinh Khí); Tây Bắc (Thiên Y); Đông Bắc (Phục Vị).
– Đối với tuổi Ất Tỵ (Nữ giới) thuộc Tây tứ mệnh nên đặt bàn thờ thần tài tại các hướng tốt là: Đông Bắc (Diên Niên); Tây Bắc (Sinh Khí); Tây Nam (Thiên Y); Tây (Phục Vị).
– Gia chủ tuổi Ất Tỵ (Nam giới) thuộc Tây tứ mệnh không nên đặt bàn thờ thần tài quay về các hướng xấu là: Nam (Họa Hại); Bắc (Ngũ Quỷ); Đông (Lục Sát); Đông Nam (Tuyệt Mệnh).
– Đối với tuổi Ất Tỵ (Nữ giới) thuộc Tây tứ mệnh không nên đặt bàn thờ thần tài tại các hướng xấu là: Bắc (Họa Hại); Nam (Ngũ Quỷ); Đông Nam (Lục Sát); Đông (Tuyệt Mệnh).

Phong thủy bàn thờ thần tài cho người tuổi Đinh Tỵ
– Năm sinh dương lịch: 1977
– Năm sinh âm lịch: Đinh Tỵ
– Gia chủ tuổi Đinh Tỵ (Nam giới) thuộc Tây tứ mệnh nên đặt bàn thờ thần tài nên quay mặt về các hướng tốt như: Đông Bắc (Sinh Khí); Tây Bắc (Diên Niên); Tây (Thiên Y); Tây Nam (Phục Vị). Chú ý theo phong thuy nha o khi đặt bàn thờ thần tài các bạn cần xem ngay để chọn được ngày tốt phù hợp thu về nhiều vượng lộc và may mắn.
– Đối với tuổi Đinh Tỵ (Nữ giới) thuộc Đông tứ mệnh nên đặt bàn thờ thần tài tại các hướng tốt là: Nam (Diên Niên); Đông Nam (Sinh Khí); Bắc (Phục Vị); Đông (Thiên Y).
– Gia chủ tuổi Đinh Tỵ (Nam giới) thuộc Tây tứ mệnh không nên đặt bàn thờ thần tài quay về các hướng xấu là: Nam (Họa Hại); Bắc (Ngũ Quỷ); Đông (Lục Sát); Đông Nam (Tuyệt Mệnh).
– Đối với tuổi Đinh Tỵ (Nữ giới) thuộc Đông tứ mệnh không nên đặt bàn thờ thần tài tại các hướng xấu là: Tây (Họa Hại); Đông Bắc (Ngũ Quỷ); Tây Bắc (Lục Sát); Tây Nam (Tuyệt Mệnh).

Phong thủy bàn thờ thần tài cho người tuổi Kỷ Tỵ
– Năm sinh dương lịch: 1989
– Năm sinh âm lịch: Kỷ Tỵ
– Gia chủ tuổi Kỷ Tỵ (Nam giới) thuộc Tây tứ mệnh nên đặt bàn thờ thần tài quay về các hướng tốt là: Tây Bắc (Diên Niên); Đông Bắc (Sinh Khí); Tây Nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y).
– Đối với tuổi Kỷ Tỵ (Nữ giới) thuộc Đông tứ mệnh nên đặt bàn thờ thần tài tại các hướng tốt là: Bắc (Sinh Khí); Đông (Diên Niên); Đông Nam (Phục Vị); Nam (Thiên Y).
– Gia chủ tuổi Kỷ Tỵ (Nam giới) thuộc Tây tứ mệnh không nên đặt bàn thờ thần tài quay về các hướng xấu là: Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông (Hoạ Hại); Đông Nam (Ngũ Quỷ); Nam (Lục Sát).
– Đối với tuổi Kỷ Tỵ (Nữ giới) thuộc Đông tứ mệnh không nên đặt bàn thờ thần tài tại các hướng xấu là: Tây Bắc (Hoạ Hại); Đông Bắc (Tuyệt Mệnh); Tây Nam (Ngũ Quỷ); Tây (Lục Sát).

Phong thủy bàn thờ thần tài cho người tuổi Tân Tỵ
– Năm sinh dương lịch: 2001
– Năm sinh âm lịch: Tân Tỵ
– Gia chủ tuổi Tân Tỵ (Nam giới) thuộc Tây tứ mệnh nên đặt bàn thờ thần tài quay về các hướng tốt là: Tây (Diên Niên); Tây Nam (Sinh Khí);Tây Bắc (Thiên Y); Đông Bắc (Phục Vị).
– Đối với tuổi Tân Tỵ (Nữ giới) thuộc Tây tứ mệnh nên đặt bàn thờ thần tài tại các hướng tốt là: Đông Bắc (Diên Niên); Tây Bắc (Sinh Khí); Tây Nam (Thiên Y); Tây (Phục Vị).
– Gia chủ tuổi Tân Tỵ (Nam giới) thuộc Tây tứ mệnh không nên đặt bàn thờ thần tài quay về các hướng xấu là: Bắc (Ngũ Quỷ); Nam (Họa Hại); Đông Nam (Tuyệt Mệnh); Đông (Lục Sát).
– Đối với tuổi Tân Tỵ (Nữ giới) thuộc Tây tứ mệnh không nên đặt bàn thờ thần tài tại các hướng xấu là: Nam (Ngũ Quỷ); Bắc (Họa Hại; Đông (Tuyệt Mệnh); Đông Nam (Lục Sát).
Năm nay những người tuổi Tỵ gặp hạn gì và cách cung sao giai han

Phong thủy bàn thờ thần tài cho người tuổi Quý Tỵ
– Năm sinh dương lịch: 1953
– Năm sinh âm lịch: Quý Tỵ
– Gia chủ tuổi Quý Tỵ (Nam giới) thuộc Tây tứ mệnh nên đặt bàn thờ thần tài quay về các hướng tốt là: Tây Bắc (Diên Niên); Đông Bắc (Sinh Khí); Tây Nam (Phục Vị); Tây (Thiên Y).
– Đối với tuổi Quý Tỵ (Nữ giới) thuộc Đông tứ mệnh nên đặt bàn thờ thần tài tại các hướng tốt là: Bắc (Sinh Khí); Đông (Diên Niên); Đông Nam (Phục Vị); Nam (Thiên Y).
– Gia chủ tuổi Quý Tỵ (Nam giới) thuộc Tây tứ mệnh không nên đặt bàn thờ thần tài quay về các hướng xấu là: Bắc (Tuyệt Mệnh); Đông (Hoạ Hại); Đông Nam (Ngũ Quỷ); Nam (Lục Sát).
– Đối với tuổi Quý Tỵ (Nữ giới) thuộc Đông tứ mệnh không nên đặt bàn thờ thần tài tại các hướng xấu là: Tây Bắc (Hoạ Hại); Đông Bắc (Tuyệt Mệnh); Tây Nam (Ngũ Quỷ); Tây (Lục Sát).