Trong 12 cung hoàng đạo, Nam Sư Tử: Tiêu Phong, Nữ Song Tử: Hoàng Dung,.. Cùng xem bạn là nhân vật nào trong truyện Kiếm Hiệp nhé!

12-cung-hoang-dao
Bạn là nhân vật nào trong truyện Kiếm Hiệp của Kim Dung

Nam: trong truyện Kiếm Hiệp của Kim Dung
– Bạch Dương : Hồ Phỉ (Tuyết Sơn Phi Hồ)
– Kim Ngưu : Trần Gia Lạc (Thư Kiếm Ân Cừu Lục)
– Song Tử : Vi Tiểu Bảo (Lộc Đỉnh Ký)
– Cự Giải : Đoàn Dự (Thiên Long Bát Bộ)
– Sư Tử : Tiêu Phong (Thiên Long Bát Bộ)
– Xử Nữ : Lâm Bình Chi (Tiếu Ngạo Giang Hồ)
– Thiên Bình : Trương Vô Kỵ (Ỷ Thiên Đồ Long Ký)
– Thiên Yết : Độc Cô Cầu Bại (Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại)
– Nhân Mã : Lệnh Hồ Xung (Tiếu Ngạo Giang Hồ)
– Ma Kết : Quách Tĩnh (Anh Hùng Xạ Điêu)
– Thủy Bình : Đông Phương Bất Bại (Tiếu Ngạo Giang Hồ)
– Song Ngư : Dương Quá (Thần Điêu Hiệp Lữ)

Nữ: trong truyện Kiếm Hiệp của Kim Dung
– Bạch Dương : Quách Phù (Thần Điêu Hiệp Lữ)
– Kim Ngưu : Song Nhi (Lộc Đỉnh Ký)
– Song Tử : Hoàng Dung (Anh Hùng Xạ Điêu)
– Cự Giải : Nhậm Doanh Doanh (Tiếu Ngạo Giang Hồ)
– Sư Tử : Thiên Sơn Đồng Lão (Thiên Long Bát Bộ)
– Xử Nữ : Trình Linh Tố (Tuyết Sơn Phi Hồ)
– Thiên Bình : A Kha (Lộc Đỉnh Ký)
– Thiên Yết : A Tử (Thiên Long Bát Bộ)
– Nhân Mã : Triệu Mẫn (Ỷ Thiên Đồ Long Ký)
– Ma Kết : Chu Chỉ Nhược (Ỷ Thiên Đồ Long Ký)
– Thủy Bình : Tiểu Long Nữ (Thần Điêu Hiệp Lữ)
– Song Ngư : Vương Ngữ Yên (Thiên Long Bát Bộ)