By

Văn khấn lễ Chung Thất Ý nghĩa lễ Chung Thất Lễ Chung Thất chính là lễ sau khi người mất tròn 49 ngày. Văn khấn lễ Chung Thất Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di...

By

Văn khấn lễ Tế Ngu Ý nghĩa lễ Tế Ngu Lễ tế ngu chính là lễ tế yên vị. Bởi người mới mất thể phách đã chôn xuống đất nhưng hồn vẫn bơ vơ chư định...

By

Văn khấn Lễ Chầu Tổ Ý nghĩa Lễ Chầu Tổ Sau khi làm lễ Hồi Linh ở bàn thờ tang xong thì làm lễ cáo yết với Tổ Tiên ở bàn thờ chính, nếu là gia đình nhà...

By

Văn khấn lễ Hồi Linh Ý nghĩa lễ Hồi Linh Lễ Hồi Linh chính là lễ rước ảnh hoặc linh vị từ ngoài mộ về. Linh vị hoặc ảnh được đặt ở phía sau bát nhang...

By

Văn khấn lễ Thành Phần Ý nghĩa lễ Thành Phần Lễ Thành Phần chính là lễ sau khi đắp xong mộ hoặc khi hỏa táng xong cần phải bái tạ Long Thần, Thổ Công và...

By

Văn khấn lễ yết cáo Long Thần, Thổ Địa Ý nghĩa lễ yết cáo Long Thần, Thổ Địa Lễ cáo Long Thần, Thổ Địa chính là lễ báo cáo và xin Long Thần, Thổ Địa...

By

Văn khấn lễ chúc thực Ý nghĩa lễ chúc thực Lễ Chúc Thực chính là lễ dâng cơm khi còn để linh cữu ở nhà Văn khấn lễ chúc thực Nam mô A Đi Đà Phật ! Nam...

By

Văn khấn lễ thành phục Ý nghĩa lễ thành phục Lễ Thành Phục là lễ sau khi gia đình nhân thân mặc đồ tang, tề tựu quanh linh cữu người đã mất, gia chủ cử...

By

Văn khấn lễ Đức Ông Theo tập tục văn hoá truyền thống, ở mỗi tỉnh thành, làng, xã Việt Nam đều có các Chùa chính là nơi thờ tự Phật, Bồ Tát, chư vị...

By

Văn khấn lễ cầu tự Ý nghĩa lễ cầu tự Lễ cầu tự nhằm cầu con cái hay hiếm muộn Lễ vật cho lễ cầu tự – 13 tờ tiền – 13 loại quả khác nhau –...

Tags: xem tu vi 2018 - tu vi 2018 - xem tuoi vo chong- boi tinh yeu - xem van han 2018- xem ngay - phong thuy nha o- xem tuoi xong nha - xem boi -xem bói - tu vi nam 2018 - lich 2018 - lich thi dau bong da- xem tu vi