By

Xem tử vi 12 con giáp ngày 3/7/2015 TỬ VI TUỔI TÝ : – Canh Tý (Thổ, 56 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : Có nhiều công việc đến cần phải giải quyết. Ngày có nhiều...

By

Xem tử vi 12 con giáp ngày 2/7/2015 TỬ VI TUỔI TÝ : – Mậu Tý (Hỏa, 68 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : Có cuộc đi ngắn, hoặc nhận được tin. Có lộc hoặc có...

By

Xem tử vi 12 con giáp ngày 1/7/2015 TỬ VI TUỔI TÝ : – Nhâm Tý (Mộc, 44 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : Ngày có nhiều công việc hoặc tin tức đến cần phải lo âu...

By

Xem tử vi 12 con giáp ngày 30/06/2015 TỬ VI TUỔI TÝ : – Canh Tý (Thổ, 56 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : Có chuyện bất ngờ xảy ra trong ngày ngoài dự tính khiến phải...

By

Xem tử vi 12 con giáp ngày 29/06/2015 TỬ VI TUỔI TÝ : – Canh Tý (Thổ, 56 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : Ngày tuổi của bổn mạng. Làm gì cũng nên cẩn trọng, gặp...

By

Xem tử vi 12 con giáp ngày 28/06/2015 TỬ VI TUỔI TÝ : – Canh Tý (Thổ, 56 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : Ngày thuận lợi cho việc kết bạn, đính ước, hội họp, tiệc...

By

Xem tử vi 12 con giáp ngày 27/06/2015 TỬ VI TUỔI TÝ : – Canh Tý (Thổ, 56 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) : Không nên ngồi chờ đợi mà nên tiến hành, khởi công hoặc...

By

Xem tử vi 12 con giáp ngày 26/06/2015 TỬ VI TUỔI TÝ : – Nhâm Tý (Mộc, 44 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : Mọi việc không nên đi quá giới hạn, hoặc kéo dài, sẽ...

By

Xem tử vi 12 con giáp ngày 25/06/2015 TỬ VI TUỔI TÝ : – Mậu Tý (Hỏa, 68 nam Thái Dương nữ Thổ Tú) : Hãy mạnh dạn đi xa để giải quyết công việc, không nên...

By

Xem tử vi 12 con giáp ngày 24/06/2015 TỬ VI TUỔI TÝ : – Nhâm Tý (Mộc, 44 nam Thái Âm nữ Thái Bạch) : Những việc đã có dự tính hoặc đang tiến hành thì cứ...

Tags: xem tu vi 2018 - tu vi 2018 - boi tinh yeu - xem van han 2018- xem ngay - phong thuy nha o- xem tuoi xong nha - xem boi- tu vi nam 2018 - lich 2018 - lich thi dau bong da- xem tu vi - lich thi dau ngoai hang Anh